Articles Publications Presentations  Activities Comments  Dictionary      Links Membership    
 
 Publications
 
           
 
 
Title: Türk Kültüründe Ant Geleneği
Name:
Date: Mart-2015
Information: Türk Dünyası Tarih Dergisi
Link:
 
 
 
Title: Yeni Makale: At, Ata ve A Harfi.
Name: Türk Dünyası Tarih Dergisi
Date: Aralık-2011
Information: A harfinin kökeni incelendiğinde Asya kökenli Ön-Türk diline ait AT sözcüğünden ve onun simgesi olan AT damgasından türediği görülür. Atın en az 8,000 yıl önce Asya halkı olan Saka’lar tarafından ehlileştirildiği ve bir binek hayvanına dönüştürüldüğü biliniyor.
Link:
Aralık-2011, Sayı 300, Sayfa 54
 
 
 
Title: Gizemli Etrüsk Dili
Name: DÜŞÜN-Ü-YORUM
Date: Kasım - 2011 - Sayı 18
Information: Resimde Vulci şehrinde bulunmuş Etrüsk aynasının arka yüzü görülüyor. Bir ciğer veya kürek kemiği üzerine eğilmiş kanatlı bir yaşlı adam görmekteyiz. Sakallı ve kanatlı bu kişi fal bakan bir şaman olsa gerek. Fal sayesinde saklı bilgiler açığa çıkarılırlar. Yani falcı saklananı bilen kişidir.
Link:
http://www.anadoluaydinlanma.org/dusunuyorum.asp
 
 
 
Title: Gizemli Bir Etrüsk Zarı
Name: Popüler Bilim Dergisi, Sayı: 209, sayfa: 30
Date: Eylül 2011
Information: Etrüsklerin Asya halkı ile olan ortak olan birçok kültür bağları vardı. Ölülerini Kurgan benzeri Tümülüslerde gömmeler, ata bir binek hayvanına verilen önemden çok daha fazla önem vermeleri, hatta bazı mezarlarda insan ile atın birlikte gömülmüş olması örnek olarak gösterilebilir.
Link:
http://www.populerbilim.com.tr/arsiv/1109/b02.htm
 
 
 
Title: Kuantum Kuramı ve İnsan
Name: Popüler Bilim Dergisi, Sayı: 208, sayfa: 30
Date: Temmuz 2011
Information: Kuantum kuramı enerjinin asla yok olamayacağını sayısal olarak ifade etmiştir. Bu kurama göre enerji ufak paketler şeklinde aktarılmakta ve bu bölünemez en küçük enerji paketlerine de “kuanta” (miktar) denmektedir. İnsan da bir enerji paketi olarak düşünülebilir.
Link:
http://www.populerbilim.com.tr/arsiv/110708/b00.htm
 
 
 
Title: Holografik İnsan
Name: Popüler Bilim Dergisi, Sayı: 206, sayfa: 30
Date: Nisan 2011
Information: 21. yüzyıla girmiş olmamıza rağmen, hâlâ pek az ilerleme kaydetmiş olduğumuz konulardan biri de beynin yapısıdır. Özellikle belleğin beyindeki yerini tespit etmek için yapılan tüm araştırmalar kesin bir sonuca ulaşabilmiş değildir. Bir bakış açısına göre bellek beyin içinde tek bir bölgede değil, yaygın bir şekilde tüm kortekste bulunmaktadır.
Link:
http://www.populerbilim.com.tr/arsiv/1104/b02.htm
 
 
 
Title: Nükleer Enerji Ne Kadar Tehlikeli?
Name: Popüler Bilim Dergisi, Sayı: 206, sayfa: 50
Date: Nisan 2011
Information: Şu anda dünyada elektrik üreten sivil amaçlı NS’lerin dışında 56 ülkede 284 adet araştırma reaktörü bulunuyor. Bunlarda çeşitli deneyler yapıldığı gibi nükleer tıp için -kanser tedavisinde kullanılmak üzere- radyoizotoplar üretiliyor. Ayrıca açık denizlerde 220 adet nükleer enerji ile çalışan gemi ve pek çok denizaltı, sürekli dolanmaktadır.
Link:
http://www.populerbilim.com.tr/arsiv/1104/b05.htm
 
 
 
Title: Kök Dil Arayışı ve Türkçe
Name: Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 291, sayfa: 46
Date: Mart 2011
Information: Asya kıtasında gelişmiş olup, tüm kuzey yarım küreye yayılmış olan ve birçok dil grubuna ana kaynak teşkil etmiş olan kök dil grubuna Asya dil grubu veya Türkî diller diyebiliriz. Zira hepsinde ortak özellikler ve ortak sözcükler bulmak mümkündür. Eğer bu dillerde bugün dahi kullandığımız ve hem ses hem de anlam olarak Türkçe sözcükler buluyorsak, bu dillerin ortak bir kök dilden türediklerini kabul etmek zorundayız.
Link:
 
 
 
Title: Kitle İmha Silahları ve Sorumluluk
Name: Düşünce Gündem Dergisi, Sayı 38, sayfa: 24
Date: Ocak 2008
Information: Ülkeleri, nükleer silahları veya diğer kitle imha silahlarını üretime sevk edecek, temel nedenlere inmeden bu soruna köklü çözüm bulunamaz. Öncelikle kültürlerin birbirlerini daha yakından tanıyıp anlamaya gayret etmeleri gerekmektedir. Kültürel işbirliği ve karşılıklı güven başladığında, ardından ekonomik işbirliği de gelecektir. Ekonomik işbirliği ise paylaşıma ve yardımlaşmaya yol açtığından, zengin ülkeler ile fakir ülkeler arasındaki ekonomik uçurum zaman içinde azalacaktır.
Link:
 
 
 
Title: Toplumsal Çözüm Önerisi
Name: Jeoloji Mühendisleri Odası Bülteni, sayfa: 124
Date: Temmuz 2006
Information: ( Prof. Dr. İsmet Gedik ile ortak makale )

Doğada bulunan her yapı ve oluşum hep denge sağlamayı amaçlar. Kimyasal ve biyolojik denge yaşamın kaynağıdır. İnsanlar için de denge sağlamak ve dengeli bir yaşam sürmek çok önemlidir. Bu dengeye ulaştıran da adalettir. Adalet kavramında her kişinin kendi hakkını alması yatar. Fakat bu “hak” sabit bir kavram değildir. Zaman içinde değişir ve farklı anlamlar taşır.
Link:
 
 
 
Title: Ön Türklerin Yazısı
Name: Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 233, sayfa: 22
Date: Mayıs 2006
Information: Asyada, uzun zaman önce, gelişmiş bir kültür düzeyine ulaşmış olan insanlar Gök Tengri’ye inanıyor, inançlarını resimler aracılığıyla kayalara kazıyorlardı. Böylece, yazının en eski şekli olan resimsel (piktografik) yazı türü ortaya çıktı. Bu tür yazıya kavramsal veya semiotik yazı türü denilmektedir. Zira kavramlar bir bütün halinde, ses karşılığı olmadan, taşlara veya mağara içlerindeki kayalara kazınmak (veya resim olarak boyanmak) suretiyle aktarılmıştır.
Link:
 
 
           Books
 
 
Name: Asya Kültürünün Dünyadaki İzleri
Date: 9-Mart-2017
Information: Asya kökenli insanların kültürü incelenmekte ve kadim diller ile yazılar üzerinde durulmaktadır.
Order:
Bilgeoğuz Yayınevi
 
 
Name: Kuantum Bilgeliği ve Tasavvuf
Date: Kasım 2015
Information: Bu dördüncü baskı bin adet olarak basıldı ve hem kitapçılardan hem de internetten satın alınabilir.
Order:
AURA yayınları
 
 
Name: Kuantum Bilgeliği ve Tasavvuf
Date: Mart 2009[1. Baskı], Nisan 2009[2. Baskı], Mart 2011[3. Baskı]
Information: Kuantum kuramının felsefi açılımını günümüz insanının düşünce ve davranışlarına uyguladığımızda, Kuantum Bilgeliği şeklinde tanımlanabilecek yepyeni bir bakış açısı karşımıza çıkıyor. Bu kitapta, Kuantum kuramının felsefesi ile Tasavvuf düşüncesinin ortak yönleri Anadolu bilgelerinin şiirleri yardımıyla anlatılıyor. Ayrıca, kaos kuramı, Fraktal yapılar, Temel parçacıklar, Sicim kuramı ve Sibernetik sistemler ile Tao öğretisi ve Şamanlık ile ilişkisinden söz ediliyor. Geniş bir sentez içinde bilimsel bakışla mistik bakışın ortak yanları gözler önüne seriliyor.
Order:
http://www.sistem.com.tr/tanim.asp?sid=RS2O2XX3RB2BIEAMXRX0
 
 
 
HalukBerkmen.net        
  Site Map     Announcements  
       
  About Me   Presentations  
Please add your e-mail address to get our news and announcements.
 
 
   
 
Visitor: Now: 0 | Today: 0
 
 
       
  Articles   Comments    
       
  Publications   News    
       
  Activities   Dictionary    
       
  Links   Membership