Yayınlarım
 
           Dergiler
 
 
Yazı Başlığı: Türk Kültüründe Ant Geleneği
Yayın Adı:
Yayımlanma Tarihi: Mart-2015
Bilgi: Türk Dünyası Tarih Dergisi
Bağlantı:
 
 
 
Yazı Başlığı: Yeni Makale: At, Ata ve A Harfi.
Yayın Adı: Türk Dünyası Tarih Dergisi
Yayımlanma Tarihi: Aralık-2011
Bilgi: A harfinin kökeni incelendiğinde Asya kökenli Ön-Türk diline ait AT sözcüğünden ve onun simgesi olan AT damgasından türediği görülür. Atın en az 8,000 yıl önce Asya halkı olan Saka’lar tarafından ehlileştirildiği ve bir binek hayvanına dönüştürüldüğü biliniyor.
Bağlantı:
Aralık-2011, Sayı 300, Sayfa 54
 
 
 
Yazı Başlığı: Gizemli Etrüsk Dili
Yayın Adı: DÜŞÜN-Ü-YORUM
Yayımlanma Tarihi: Kasım - 2011 - Sayı 18
Bilgi: Resimde Vulci şehrinde bulunmuş Etrüsk aynasının arka yüzü görülüyor. Bir ciğer veya kürek kemiği üzerine eğilmiş kanatlı bir yaşlı adam görmekteyiz. Sakallı ve kanatlı bu kişi fal bakan bir şaman olsa gerek. Fal sayesinde saklı bilgiler açığa çıkarılırlar. Yani falcı saklananı bilen kişidir.
Bağlantı:
http://www.anadoluaydinlanma.org/dusunuyorum.asp
 
 
 
Yazı Başlığı: Gizemli Bir Etrüsk Zarı
Yayın Adı: Popüler Bilim Dergisi, Sayı: 209, sayfa: 30
Yayımlanma Tarihi: Eylül 2011
Bilgi: Etrüsklerin Asya halkı ile olan ortak olan birçok kültür bağları vardı. Ölülerini Kurgan benzeri Tümülüslerde gömmeler, ata bir binek hayvanına verilen önemden çok daha fazla önem vermeleri, hatta bazı mezarlarda insan ile atın birlikte gömülmüş olması örnek olarak gösterilebilir.
Bağlantı:
http://www.populerbilim.com.tr/arsiv/1109/b02.htm
 
 
 
Yazı Başlığı: Kuantum Kuramı ve İnsan
Yayın Adı: Popüler Bilim Dergisi, Sayı: 208, sayfa: 30
Yayımlanma Tarihi: Temmuz 2011
Bilgi: Kuantum kuramı enerjinin asla yok olamayacağını sayısal olarak ifade etmiştir. Bu kurama göre enerji ufak paketler şeklinde aktarılmakta ve bu bölünemez en küçük enerji paketlerine de “kuanta” (miktar) denmektedir. İnsan da bir enerji paketi olarak düşünülebilir.
Bağlantı:
http://www.populerbilim.com.tr/arsiv/110708/b00.htm
 
 
 
Yazı Başlığı: Holografik İnsan
Yayın Adı: Popüler Bilim Dergisi, Sayı: 206, sayfa: 30
Yayımlanma Tarihi: Nisan 2011
Bilgi: 21. yüzyıla girmiş olmamıza rağmen, hâlâ pek az ilerleme kaydetmiş olduğumuz konulardan biri de beynin yapısıdır. Özellikle belleğin beyindeki yerini tespit etmek için yapılan tüm araştırmalar kesin bir sonuca ulaşabilmiş değildir. Bir bakış açısına göre bellek beyin içinde tek bir bölgede değil, yaygın bir şekilde tüm kortekste bulunmaktadır.
Bağlantı:
http://www.populerbilim.com.tr/arsiv/1104/b02.htm
 
 
 
Yazı Başlığı: Nükleer Enerji Ne Kadar Tehlikeli?
Yayın Adı: Popüler Bilim Dergisi, Sayı: 206, sayfa: 50
Yayımlanma Tarihi: Nisan 2011
Bilgi: Şu anda dünyada elektrik üreten sivil amaçlı NS’lerin dışında 56 ülkede 284 adet araştırma reaktörü bulunuyor. Bunlarda çeşitli deneyler yapıldığı gibi nükleer tıp için -kanser tedavisinde kullanılmak üzere- radyoizotoplar üretiliyor. Ayrıca açık denizlerde 220 adet nükleer enerji ile çalışan gemi ve pek çok denizaltı, sürekli dolanmaktadır.
Bağlantı:
http://www.populerbilim.com.tr/arsiv/1104/b05.htm
 
 
 
Yazı Başlığı: Kök Dil Arayışı ve Türkçe
Yayın Adı: Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 291, sayfa: 46
Yayımlanma Tarihi: Mart 2011
Bilgi: Asya kıtasında gelişmiş olup, tüm kuzey yarım küreye yayılmış olan ve birçok dil grubuna ana kaynak teşkil etmiş olan kök dil grubuna Asya dil grubu veya Türkî diller diyebiliriz. Zira hepsinde ortak özellikler ve ortak sözcükler bulmak mümkündür. Eğer bu dillerde bugün dahi kullandığımız ve hem ses hem de anlam olarak Türkçe sözcükler buluyorsak, bu dillerin ortak bir kök dilden türediklerini kabul etmek zorundayız.
Bağlantı:
 
 
 
Yazı Başlığı: Kitle İmha Silahları ve Sorumluluk
Yayın Adı: Düşünce Gündem Dergisi, Sayı 38, sayfa: 24
Yayımlanma Tarihi: Ocak 2008
Bilgi: Ülkeleri, nükleer silahları veya diğer kitle imha silahlarını üretime sevk edecek, temel nedenlere inmeden bu soruna köklü çözüm bulunamaz. Öncelikle kültürlerin birbirlerini daha yakından tanıyıp anlamaya gayret etmeleri gerekmektedir. Kültürel işbirliği ve karşılıklı güven başladığında, ardından ekonomik işbirliği de gelecektir. Ekonomik işbirliği ise paylaşıma ve yardımlaşmaya yol açtığından, zengin ülkeler ile fakir ülkeler arasındaki ekonomik uçurum zaman içinde azalacaktır.
Bağlantı:
 
 
 
Yazı Başlığı: Toplumsal Çözüm Önerisi
Yayın Adı: Jeoloji Mühendisleri Odası Bülteni, sayfa: 124
Yayımlanma Tarihi: Temmuz 2006
Bilgi: ( Prof. Dr. İsmet Gedik ile ortak makale )

Doğada bulunan her yapı ve oluşum hep denge sağlamayı amaçlar. Kimyasal ve biyolojik denge yaşamın kaynağıdır. İnsanlar için de denge sağlamak ve dengeli bir yaşam sürmek çok önemlidir. Bu dengeye ulaştıran da adalettir. Adalet kavramında her kişinin kendi hakkını alması yatar. Fakat bu “hak” sabit bir kavram değildir. Zaman içinde değişir ve farklı anlamlar taşır.
Bağlantı:
 
 
 
Yazı Başlığı: Ön Türklerin Yazısı
Yayın Adı: Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 233, sayfa: 22
Yayımlanma Tarihi: Mayıs 2006
Bilgi: Asyada, uzun zaman önce, gelişmiş bir kültür düzeyine ulaşmış olan insanlar Gök Tengri’ye inanıyor, inançlarını resimler aracılığıyla kayalara kazıyorlardı. Böylece, yazının en eski şekli olan resimsel (piktografik) yazı türü ortaya çıktı. Bu tür yazıya kavramsal veya semiotik yazı türü denilmektedir. Zira kavramlar bir bütün halinde, ses karşılığı olmadan, taşlara veya mağara içlerindeki kayalara kazınmak (veya resim olarak boyanmak) suretiyle aktarılmıştır.
Bağlantı:
 
 
           Kitaplar
 
 
Kitap adı: Asya Kültürünün Dünyadaki İzleri
Basım Tarihi: 9-Mart-2017
Bilgi: Asya kökenli insanların kültürü incelenmekte ve kadim diller ile yazılar üzerinde durulmaktadır.
Kitap Satış:
Bilgeoğuz Yayınevi
 
 
Kitap adı: Kuantum Bilgeliği ve Tasavvuf
Basım Tarihi: Kasım 2015
Bilgi: Bu dördüncü baskı bin adet olarak basıldı ve hem kitapçılardan hem de internetten satın alınabilir.
Kitap Satış:
AURA yayınları
 
 
Kitap adı: Kuantum Bilgeliği ve Tasavvuf
Basım Tarihi: Mart 2009[1. Baskı], Nisan 2009[2. Baskı], Mart 2011[3. Baskı]
Bilgi: Kuantum kuramının felsefi açılımını günümüz insanının düşünce ve davranışlarına uyguladığımızda, Kuantum Bilgeliği şeklinde tanımlanabilecek yepyeni bir bakış açısı karşımıza çıkıyor. Bu kitapta, Kuantum kuramının felsefesi ile Tasavvuf düşüncesinin ortak yönleri Anadolu bilgelerinin şiirleri yardımıyla anlatılıyor. Ayrıca, kaos kuramı, Fraktal yapılar, Temel parçacıklar, Sicim kuramı ve Sibernetik sistemler ile Tao öğretisi ve Şamanlık ile ilişkisinden söz ediliyor. Geniş bir sentez içinde bilimsel bakışla mistik bakışın ortak yanları gözler önüne seriliyor.
Kitap Satış:
http://www.sistem.com.tr/tanim.asp?sid=RS2O2XX3RB2BIEAMXRX0
 
 
 
HalukBerkmen.net        
  Site Haritası     Duyurular  
       
  Hakkımda   Sunumlarım  
Sitemizle ilgili duyuru ve bülten için lütfen
e-posta adresinizi ekleyiniz.

( Üye olanlara yeni etkinlik ve yazı e-postayla bildirilir. E-posta adresiniz kimse ile paylaşılmaz. )
 
   
 
Ziyareti: u an: 0 | Bugn: 0
 
 
       
  Yazılarım   Konuşmalarım    
       
  Yayınlarım   Yorumlar | Haberler    
       
  Etkinliklerim      
       
  Bağlantılar   Üyelik